, , ,

Разгледница М11М


20 ден

Споредба

Разгледница Битола, Македонија

Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2014

Димензии: 16X10,5 см

Фотографија: Влахо Бранџолица

Изработка: Печатена на конздрук 200 g/m2. Лакирана.

 

Битола градот на конзулите.