Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2016

Димензии100 x 70 см

Размер: 1 : 15 000

Изработка: Печатена на конздрук 115 g/m2. Лакирана. Спакувана во кесичка.

 

Туристичка карта и план на градот Скопје. Од едната страна на картата е претставен градот Скопје, без околните подалечни населби. На картата е претставен деталниот преглед на градот со сите улици. Претставени и се новите споменици кои го красат градот. На другата страна е претставен средишниот дел од градот во 3Д.

Тежина 0,250 g