Смрт во Венеција


265 ден

Споредба

Издавач: Феникс

Година на издавање: 2005

Автор: Томас Ман

 

Композицијата на романот Смрт во Венеција се одвива низ пет глави. На почетокот добиваме податоци за времето (пред војната), за местото (Минхен), за ликот (писател), за неговата титула (фон) и за неговата возраст (над педесет години). Странецот што го сретнува во паркот е неважен лик, но ги разоткрива атрибутите на Ашенбах. Меѓу другото на почетокот дознаваме и за големата осаменост на ликот – пистел поради смртта на сопругата и на мажената ќерка како и поради немањето на син.

Тежина 0,200 g