Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2017

Димензии: 96X66 см

Размер: 1 : 300 000

Изработка: Печатена на конздрук 115 g/m2. Лакирана. Спакувана во кесичка.

Тежина 0,250 g