Вежби и активности по историја и општество за петто одделение


250 ден

Споредба

Шифра: 14252
Издавач: Тримакс
Автори: Анита Ангеловска и Гликерија Илиоска.

Оваа Вежбанка со активности по предметот „Историја и Општество“
за петто одделение е изработена според новата наставна
програма донесена од Бирото за развоj на образование на
Република Северна Македониjа.

Вежбанката е подготвена од авторите на учебникот „Историја и Општество“
за петто одделение коj е одобрен од Министерството за
образование и наука на Република Северна Македониjа.

Вежбанката претставува современо дидактичко помагало
кое целосно го следи концептот на учебникот. Содржините
претставени во вежбанката ќе им помогнат на учениците во
надополнување и утврдување на стекнатите знаења, а воедно
ќе ги поттикнат активно да се вклучат во наставниот процес.

SKU: 14252 Категорија