Вежби и активности по македонски јазик за второ одделение


290 ден

Споредба

Шифра: 16816
Издавач: Тримакс
Автори: Јадранка Клисарова

Оваа вежбанка со активности по наставниот предмет Македонски јазик за второ одделение е изработена според новата наставна програма донесена од Бирото за развој на образование на Република Северна Македонија.
Вежбанката претставува современо дидактичко помагало кое целосно го следи концептот на учебникот. Содржините претставени во вежбанката ќе им помогнат на учениците во надополнување и утврдување на стекнатите знаења, а воедно ќе ги поттикнат активно да се вклучат во наставниот процес.