Вежби и активности по општество за второ одделение Турски јазик


250 ден

Споредба

Шифра: 14941
Издавач: Тримакс
Автори: Гликерија Илиоска
Јазик: Турски

Оваа Вежбанка со активности по предметот „Општество“
за второ одделение е изработена според новата наставна
програма донесена од Бирото за развоj на образование на
Република Северна Македониjа.

Вежбанката е подготвена од авторот на учебникот „Општество“
за второ одделение коj е одобрен од Министерството за
образование и наука на Република Северна Македониjа.

Вежбанката претставува современо дидактичко помагало
кое целосно го следи концептот на учебникот. Содржините
претставени во вежбанката ќе им помогнат на учениците во
надополнуваное и утврдуваное на стекнатите знаеноа, а воедно
ќе ги поттикнат активно да се вклучат во наставниот процес.

SKU: 14250-1 Категорија