Збирка решени задачи од тестови по математика за државна матура


225 ден

Шифра: 9812
Автор: Коста Прешоски

Опис:
Оваа збирка задачи е заснована на испитната програма за државната матура за гимназиско и средно стручно образование.
Сите решени задачи вкупно 650 од Збирката се дел од досргашното полагање на државната матура по математика 2007-2017. Целта е да му се овозможи на ученикот полесно полагње на матурата и постигнување на подобар успрех. Збирката задачи е концепирана согласно тестовите по математика, со целосен опфат на сите подрачја дадени во испитната програма. Шемата и процентуалната застапеност на подрачјата – темите се соодветни на нивната застапеност во однос на вкупниот број испитни задачи дадени во програмата. Исто како и во тестовите и овде се застапени трите вида на испитни задачи и тоа:
– Задачи во кои треба да се избере еден точен од повеќе понудени одговори (со образложение и објаснување зошто е избран точниот одговор)
– Задачи во кои треба на означеното место да се запише краток одговор (со осврт како е дојдено до точниот одговор), и
– Задачи во кои е прикажана целата постапка на решавање (во одредени задачи само со една варијанта).

Категорија:
Тежина 0.2 g