-10%

Автобиографија


216 ден 240 ден

Споредба

Шифра: 908
Издавач: Просветно Дело
Лектира за 9 одд.

Автобиографијата“ била напишана во времето кога Прличев бил учител во Солунската македонска машка гимназија, а за првпат била објавена во 1894 година, во „Зборникот за народни умотворби, наука и книжнина“ на Министерството на народното просветление во Софија. Иако Прличев работил по својата автобиографија повеќе од година, биографијата е кратка – целата опфаќа речиси шеесет страници. Во некои случаи, цели периоди од животот на авторот се искажани само со неколко реченици.
Изданието е задолжителна лектира за деветто одделение.

SKU: 908 Категорија
Тежина 0,200 g