, ,

Енциклопедија Половите


330 ден

Шифра: 4919
Издавач: Тримакс
Автор: Бернард Стоунхаус
Година на издавање: 2020
Јазик на оргиналот: англиски
Јазик на преводот: македонски
Број на страни: 38
Корица: тврда
ISBN: 9786082043180
Кратка содржина:

Отвори ја портата кон животот во Северниот и Јужниот Пол со
гигантските панорамски преклопи!

Ново издание кое преку големи преклопни страници пружа спектакуларен и сосем оригинален поглед на природата.

Истражувај ги ледените Северен и Јужен Пол – две живеалишта на спротивните краеви на Земјата, а кои изобилуваат со огромно богатство на див свет и покрај екстремните ладните услови.

Тежина 0,450 g