Шифра: 55
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2019
Автор: Димка Ристевска, Снежана Пелева
Јазик: македонски
Број на страни:  36
Димензии: 22×24 см
ISBN: 608-204-056-2

Немите карти по географија за 8 одделение се користат како помошни средства за часот по географија со кои може да ги надополните и потврдите вашите знаења. Овде се опфатени Европа и Азија како континенти, како и поголем број на држави кои припаѓаат во нив. Картите се изработени со метод на сенки во кои ќе може да се внесуваат одредени податоци во зависност од задачата.

Тежина 0,250 g