Шифра: 21
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2017
Димензии: 96X66 см
Размер: 1 : 4 500 000
Изработка: Печатена на конздрук 115 g/m2. Лакирана. Спакувана во кесичка.
ISBN: 998994044-4

На патната карта Европа е претставена целата патна мрежа, почнувајќи од автопатите, магистралните, регионалните па се до локалните патишта, кои можат да ве доведат до било која сакана дестинација. Одалеченоста од едно место до друго е означена со броеви, а со соодветни симболи и топоними се обележани скоро сите поголеми населени места, реки, езера, мориња, острови, заливи… Патната карта ги содржи сите држави од Европа со дефинирани граници и главни градови, секоја држава е означена со посебна боја, освен државите од европската унијаа кои се со иста боја. Во склоп на картата, од другата страна, се наоѓа индекс, каде по азбучен ред се наредени населените места, со што се олеснува нивното барање низ картата.

Тежина 0,250 g