Издавач: Тримакс
Формат: А4
Година на издавање: 2020
Автор: Група автори
Наслов на оригиналот: Историски атлас
Јазик на оригиналот: македонски
Број на страни: 112
ISBN: 608-204-014-7
Издание: второ
Корица: мека

Над 145 специјално изработени историски карти кои ја прикажуваат историјата на Македонија, Европа и светот, од почетоците на создавањето на човекот до денес. Картите и содржините во Историскиот атлас се поделени во пет периоди: праисторија, стар век, среден век, нов век и најнов век. Историските карти се опремени со бројни илустрации, фотографии и исклучителни факти, кои ги збогатуваат содржините на Атласот. Овој атлас е наменет за учениците и студентите во основното, средното и високото образование, секако и за секој кој повеќе сака да знае за историјата. Изработен е во соработка со професори од Институтот за историја на Филозофскиот факултет на универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје.

Тежина 0,7 g