, , , , , ,

Македонија нема карта за 7 одделение


90 ден

Споредба

Шифра: 35
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2019
Автор: Благоја Маркоски
Јазик: македонски
Број на страни:  24
Димензии: 21×24 см
ISBN:  608-204-018-x

Немите карти по географија за 7 одделение се од авторот Благоја Маркоски. Тие се со димензија 21×24 цм и имаат 24 страни. Се користат како дополнителни помагала на часот за надополнување и потврдување на знаењето. Во немите карти се наоѓа карта на Европа и Балканскиот Полуостров, како и повеќе карти на Р. Македонија, изработени со метод на сенки и со претставена речна мрежа. Освен немите карти овде има прашања и задачи за проверка на знаењето.

Тежина 0,250 g