-10%

Македонска крвава свадба


239 ден 265 ден

Споредба

Издавач: Феникс
Година на издавање: 2009
Автор: Војдан Чернодрински

Автентичниот творечки чин, верно отсликаната реалност, јасно прифатливата народна мудрост и народниот говор, придонесуваат за нагласената комуникативност и прифатливост на ова дело меѓу широките народни маси… Ова дело има длабоки корени во битот на македонскиот народ, па затоа тоа честопати предизвикува голем емоционален одглас кај публиката.

Тежина 0,200 g