Македонска крвава свадба


265 ден

Издавач: Феникс
Година на издавање: 2009
Автор: Војдан Чернодрински

Автентичниот творечки чин, верно отсликаната реалност, јасно прифатливата народна мудрост и народниот говор, придонесуваат за нагласената комуникативност и прифатливост на ова дело меѓу широките народни маси… Ова дело има длабоки корени во битот на македонскиот народ, па затоа тоа честопати предизвикува голем емоционален одглас кај публиката.

Категорија:
Тежина 0.200 g