Панонски легенди


190 ден

Споредба

Издавач: Наша книга, Македонска книга, Мисла, Култура

Година на издавање: 2014

Автор: /

Панонските легенди содржат во себе драгоцени податоци за животот и работата на творците на првата словенска азбука, најстарата словенска писменост и книжевност и првиот словенски книжевен јазик.