Македонски хумористични народни приказни


230 ден

Шифра: 875
Издавач: Просветно дело

Во рамките на хумористичните народни приказни се обработени многу мотиви како одраз на секојдневните односи меѓу луѓето, нивните најразлични доживувања , судбини и други животни ситуации. Посебно чести и сакани се мотивите на надлажување, надитрување и исмејување на луѓето во нивниот секојдневен живот со цел да се создаде весела атмосфера, комични моменти исполнети со шегобијство.
Изданието е изборна лектира за шесто одделение.

Шифра: 875 Категорија:
Тежина 0.200 g