Митот за Сизиф


315 ден

Споредба

Издавач: Феникс

Година на издавање: 2008

Автор: Албер Ками

 

Делото “Митот за Сизиф” го сочинуваат четири тематски целини за: апсурдното расудување, апсурдниот човек, апсурдното создавање и митот за Сизиф. Под апсурдното расудување “Ками ги подразбита: апсурдот на самоубиството, апсурдните ѕидови, филозофското самоубиство и апсурдот на слободата, додека во рамките на огледот за “апсурдниот човек” ги третира и донжуанството, глумата, освојувањето, а под “апсурдното создавање”, филозофијата и романот без утрешнина…