Англиско-македонски, македонско-англиски речник


880 ден

Споредба

Шифра: 603
Издавач: Венеција
Година на издавање: 2007
Автор: Душан Црвенковски
Наслов на оригиналот: Англиско-македонски, македонско-англиски речник
Јазик на оригиналот: англиско/македонски
Број на страни: 839
Фонд на зборови: 100.000 зборови, изрази и фрази.

Корица: тврда

Во него ќе најдете 100.000 зборови, изрази, фрази и кратка граматика на англискиот јазик за членовите, именките, глаголите, придавките суфиксите, за падежите, за броеви, за времињата, директен и индиректен говор…

SKU: 603 Категорија
Тежина 0,800 g