Шпанско-македонски, македонско-шпански речник


735 ден

Споредба

Издавач: Венеција

Година на издавање: 2003

Автор: Тања Јордановска

Наслов на оригиналот: Шпанско-македонски, македонско-шпански речник

Јазик на оригиналот: шпански/македонски

Број на страни: 672

Фонд на зборови: 100.000 зборови, изрази и фрази.

Корица: тврда

 

Двонасочниот речник е збогатен со кратка граматика на шпанскиот јазик. Во неа ќе најдете кои се особености на шпанската азбука, ќе најдете повеќе за акцентот, интерпунциски знаци, именки, род, број кај именките, придавки, род, број, степен кај истите, заменки и се за нив, глаголи (правилни и неправилни), времиња… Освен што ќе најдете голем избор на зборови, на крајот следуваат сликовито прикажани предмети и секој од нив е даден со македонски и шпански превод.

Категорија