Научете албански со ЦД


840 ден

Ова е речник кој ќе ви помогне полесно да го научите албанскиот јазик, бидејќи тој има и две цедиња на кои има зборови и реченици и тоа со изговор…

Категорија