Бугарско-македонски, македонско-бугарски речник


630 ден

Издавач: Венеција

Година на издавање: 2005

Автор: Анета Христова-Симоновска

Наслов на оригиналот: Бугарско-македонски, македонско-бугарски речник

Јазик на оригиналот: бугарски/македонски

Број на страни: 614

Фонд на зборови: 100.000 зборови, изрази и фрази.

Корица: тврда

 

Двонасочниот речник е збогатен со кратка граматика на бугарскиот јазик. Во неа ќе најдете кои се особености на бугарската азбука, ќе најдете повеќе за акцентот, интерпунциски знаци, именки, род, број кај именките, придавки, род, број, степен кај истите, заменки и се за нив, глаголи, времиња… Освен што ќе најдете голем избор на зборови, на крајот следуваат сликовито прикажани предмети и секој од нив е даден со македонски и бугарски превод. На најлесен начин се дадени делови од геометрија…

Категорија: