Француско-македонски, македонско-француски речник


880 ден

Споредба

Шифра: 601
Издавач: Венеција
Година на издавање: 2003
Автор: Марија Дамеска
Наслов на оригиналот: Француско-македонски, македонско-француски речник
Јазик на оригиналот: француско/македонски
Број на страни: 835
Фонд на зборови: повеќе од 100.000 зборови, изрази и фрази.

Корица: тврда

Во речников можете да најдете кратка граматика на францускиот јазик: француската азбука и правила за изговор, фонетика на францускиот јазик: самогласки, полувокали, интерпукциски знаци, член, именки, градење на женски род, множина кај именките, придавки, множина кај придавките, споредување на придавките, место на придавките, бројни придавки, присвојни придавки, заменки, глаголи, помошни глаголи.

Категорија
Тежина 0,800 g