Италијанско-македонски, македонско-италијански речник


840 ден

Издавач: Венеција

Година на издавање: 2003

Автор: Марија Дамеска

Наслов на оригиналот: Италијанско-македонски, македонско-италијански речник

Јазик на оригиналот: италијански/македонски

Број на страни: 751

Фонд на зборови: 100.000 зборови, изрази и фрази.

Корица: тврда

 

Речников е збогатен со кратка граматика на италијанскиот јазик со 100 000 зборови од македонски на италијански и од италијански на македонски. Речник со правописни знаци, со изговор на италијанските гласови, делење на зборовите на слогови, употреба на начините и времињата, прилози итн.

Категорија