Германско-македонски и македонско германски речник


630 ден

Издавач: Венеција

Година на издавање: 2012

Автор: Виолета Христовска

Наслов на оригиналот: Германско-македонски, македонско-германски речник

Јазик на оригиналот: германско/македонски

Број на страни: 780

Фонд на зборови: 100.000 зборови, изрази и фрази.

Корица: тврда

Категорија