Грчко-македонски, македонско-грчки речник со изговор


840 ден

Шифра: 598

Двонасочниот речник е збогатен со кратка граматика на грчкиот јазик. Во неа ќе најдете кои се особености на грчката азбука, ќе најдете повеќе за падежите, акцентот, интерпунциски знаци, именки, род, број кај именките, придавки, род, број, степен кај истите, заменки и се за нив, глаголи (правилни и неправилни), времиња… Освен што ќе најдете голем избор на зборови, на крајот следуваат сликовито прикажани предмети и секој од нив е даден со македонски и грчки превод.

Шифра: 598 Категорија:
Тежина 0.800 g