Милосија – Ката Мисиркова Руменова


160 ден

Споредба

Издавач: Просветно

Автор: Ката Мисиркова Руменова

 

Милосија е роман кој се одвива во годините непосредно пред и по започнувањето на Втората светска војна, во услови на целосна политичка, социјална и национална обесправеност на македонскиот народ во Приморска Македонија. Главниот предмет на уметничкиот исказ во овој роман е сосредоточен врз девојчето Милосија и нејзиниот дедо Трпче…

Категорија
Тежина 0,200 g