Гостување во емисијата „Профит“, на Наша ТВ

Гостување во емисијата „Профит“, на Наша ТВ, управителот и еден од сопствениците на Тримакс, Горан Димитров.
Производството и дистрибуцијата на училишни и канцелариски материјали, издаваштвото, нагледните средства и помагала за образованието, во последниот период, бележат развој.
Во емисијата се анализираат сегашните состојби и трендовите, преку примерот на успешните компании од дејноста.