Вработуваме Сметководител

Потребни квалификации и вештини: • ВСС – Економски факултет; • Поседување уверение за овластен сметководител; • Најмалку 5 години проефесионално искуство како сметководител; • Ажурирано знаење на регулативата за финансиско

Повеќе детали

Компанијата Тримакс донираше смарт табла за ПОУ “Круме Кепески” во Припор

Продолжува процесот на осовременување на наставата низ стимулирање на дигиталните вештини. Преку договор за донација со компанијата “Тримакс”, Општина Кисела Вода обезбеди уште една смарт табла за учениците. Истата е

Повеќе детали

Учениците на ОOУ „Лазо Ангеловски“ отсега ќе имаат книжарница во рамките на училиштето

На 01 јуни, во основното училиште „Лазо Ангеловски“ во Аеродром, се отвори книжарница на Тримакс.Таа ќе им овозможи на учениците и нивните родители полесно да ги обезбедат потребните материјали за

Повеќе детали