Ново во книжарниците на Тримакс – Историски Атлас

За сите љубители и проучувачи на историјата. А историја реално без историска карта е невозможно да се проучува. Па, така настана и ова издание на Историскиот Атлас.
Атласот е второ издание подобрено од самиот издавач, се со цел полесно учење и совладување на материјалот во основните и средните училишта. И секако добро ќе им дојде и на студентите на институтот по Историја.

Атласот Содржи над 145 специјално изработени историски карти кои ја прикажуваат историјата на Македонија, Европа и Светот, од почетоците на создавањето на човекот до денес. Картите и содржините во Историскиот атлас се поделени во пет периоди: праисторија, стар век, среден век, нов век и најнов век. Историските карти се опремени со бројни илустрации, фотографии и исклучителни факти, кои ги збогатуваат содржините на Атласот. Овој атлас е наменет за учениците и студентите во основното, средното и високото образование, секако и за секој кој повеќе сака да знае за историјата. Изработен е во соработка со професори од Институтот за историја на Филозофскиот факултет на универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје.

Наскоро ќе го има во сите книжарници на Тримакс и во сите подобро снабдени книжари во Скопје и Македонија.

Ја сакаме Историјата! 😉

А.С.